กปภ.สาขาเลิงนกทา ได้จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า เดือนมีนาคม 2560 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาเลิงนกทา ได้จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า เดือนมีนาคม 2560

กปภ.สาขาเลิงนกทา ได้จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า เดือนมีนาคม 2560

กปภ.สาขาเลิงนกทา ได้จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า เดือนมีนาคม 2560 

               เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560  กปภ.สาขาเลิงนกทา นำโดย  นายพูนศักดิ์  กองกาญจน์  ผู้จัดการ  ร่วมด้วย  หัวหน้างาน และพนักงาน ได้จัดกิจกรรม" Morning Talkสนทนายามเช้า" เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันกับองค์กร พร้อมได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมีส่วนในการวางแผนการปฏิบัติงาน  การประสานงาน และสร้างความคุ้นเคยในกลุ่มพนักงานด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรที่จะก้าวไปข้างหน้า"มุ่ง-มั่น-เพื่อ-ปวงชน" ไปใแนว ทางเดียวกันต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน