กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 9/60 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 9/60

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 9/60

โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 9/2560 ในวันนี้ (วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) นำโดยนายประทีป กุศลวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ 2 รักษาการในตำแหน่งผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น นางสิริธร สุพล ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมดำเนินการออกหน่วยโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กันครั้งที่ 9/2560 ณ วัดมณฑป หมู่ 10 บ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีงานอำนวยการ งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย1, งานจัดเก็บรายได้1 และงานลูกค้าสัมพันธ์ ร่วมออกหน่วยโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้ใช้น้ำจากบ้านม่วงหมู่ที่ 10,11,13,14,15 ทำสัญญาและชำระค่าติดตั้งภายในวัน จำนวนรวมทั้งสิ้น 522ราย และได้มีผู้ใช้น้ำมายื่นคำขอติดตั้งประปาใหม่เพิ่มเติมจากบ้านม่วง บ้านกุดนางทุยและบ้านหนองกุง จำนวน 126ราย ทั้งนี้นายประทีป ได้บริการแจกพัดตราสัญลักษณ์กปภ. บริการน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ รวมถึงได้ให้การต้อนรับนายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น พร้อมด้วยคณะนายกเทศมนตรีจากเทศบาลตำบลบ้านทุ่ม ที่ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

งานลูกค้าสัมพันธ์รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน