การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. ให้กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓๐๐ ขวด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. ให้กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓๐๐ ขวด

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี  มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์กปภ. ให้กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๓๐๐  ขวด

เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาจันทบุรี โดยนายอัษฏา โภชาคม หัวหน้างานบริการฯ เป็นผู้แทน  มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี  เพื่อใช้ในงาน" ตามรอยคุณธรรม รัชกาลที่ ๙ และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ ๑๐ " ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จัดงาน ณ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี  จำนวน ๓๐๐ ขวด

เลื่อนขึ้นข้างบน