การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด ออกพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด ออกพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด ออกพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายภิญโญ ทิพย์เนตร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาฮอด พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ออกพบประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน ณ บ้านเด่นสารภี ม.6 ต.บ้านตาล อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำต่อการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมให้บริการรับคำขอติดตั้งประปา และออกสำรวจทันที ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน