กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

กปภ.สาขาแหลมฉบัง จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 - 17.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง นำโดย นายชัยทัช อิ้ดแสง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัยที่ดีทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน