ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อส่งน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อส่งน้ำ

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง เรื่อง  หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อส่งน้ำ

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันตัง

เรื่อง หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อส่งน้ำ

------------------------------

 

ด้วยท่อส่งน้ำเป็นท่อ พีวีซี ขนาด 400 มม. แตกชำรุด บริเวณ ถนนตรัง-กันตัง หมู่ที่ 3 ตำบลบางหมากำเภอกันตังังหวัดตรัง จำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเพื่อทำการซ่อม ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 . เป็นต้นไป คาดว่าจะดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จและสามารถเปิดจ่ายน้ำได้ประมาณ เวลา 17.00 . ส่งผลให้พื้นที่อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง น้ำประปาจะไม่ไหลในวันเวลาดังกล่าว

หากดำเนินการซ่อมแล้วเสร็จ จะดำเนินการเปิดจ่ายน้ำทันที

ประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และต้องขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560

เลื่อนขึ้นข้างบน