กปภ.สาขาอุทัยธานีจัดกิจกรรมโครงก่าร เติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

กปภ.สาขาอุทัยธานีจัดกิจกรรมโครงก่าร เติมใจให้กัน

กปภ.สาขาอุทัยธานีจัดกิจกรรมโครงก่าร เติมใจให้กัน

นายอภิปราย  อรรคสูรย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ เติมใจให้กัน ในพื้นที่ ตลาดเทศบาลตำบลทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์การขอใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตรวจสอบท่อแตกท่อรั่ว เพื่อวางแผนการบริหารแรงดันน้ำและควบคุมน้ำสูญเสียในพื้นที่ สร้างความประทับใจในการให้บริการ 

เลื่อนขึ้นข้างบน