ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ หน่วยบริการพนมไพร หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ประกาศ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ หน่วยบริการพนมไพร หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ

ประกาศ  การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ หน่วยบริการพนมไพร หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ

ประกาศ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ หน่วยบริการพนมไพร

หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ หน่วยบริการพนมไพร  มีความจำเป็นต้องหยุดจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวเพื่อซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำดิบ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 11.00 น. ของวันนี้ (9 กันยายน 2559)  อาจส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่หน่วยบริการพนมไพรไหลอ่อน หรือไม่ไหลในพื้นที่สูง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน