กปภ.ข. ๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๓) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข. ๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๓)

21 ธันวาคม 2558


กปภ.ข. ๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๓)

            ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๓) และประกาศ กปภ.ข.๓ ฉบับลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๓) นั้น

            บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และบัญชีรายชื่อสำรอง วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน