เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร นำโดย นายนิวัฒน์ แก้วอาจ หัวหน้างานอำนวยการ เป็นตัวแทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร พร้อมด้วย และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร นำโดย นายนิวัฒน์ แก้วอาจ หัวหน้างานอำนวยการ เป็นตัวแทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร พร้อมด้วย และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร นำโดย นายนิวัฒน์ แก้วอาจ หัวหน้างานอำนวยการ เป็นตัวแทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร พร้อมด้วย และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร นำโดย นายนิวัฒน์ แก้วอาจ หัวหน้างานอำนวยการ เป็นตัวแทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร พร้อมด้วย และพนักงานในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์สุขแก่อาณาจักรประชาราษฎร์และปวงชนชาวไทยณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕

เลื่อนขึ้นข้างบน