กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๓) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๓)

22 ตุลาคม 2558


กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๓)

    ตามประกาศ กปภ.ข.๓ ฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๓) และประกาศ ฉบับลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคลลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างเชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๓) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่างโยธา สังกัด กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกวิชาทั่วไป และวิชาเฉพาะ (ข้อเขียน) เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ แล้วนั้น

      บัดนี้ กปภ.ข.๓ ได้ดำเนินการทดสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามเอกสารแนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน