กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๒) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๒)

24 สิงหาคม 2558


กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๒)

            ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ฉบับลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๒) และประกาศ กปภ.ข.๓ ฉบับลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๒) นั้น

            บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และบัญชีรายชื่อสำรอง วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน