กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือนชั่วคราว ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๒) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือนชั่วคราว ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๒)

16 กรกฎาคม 2558


กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผูู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน)  และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือนชั่วคราว ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๒)

            ตามประกาศ กปภ.ข.๓ ฉบับลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๒) ตำแหน่ เจ้าหน้าที่ช่างโยธา สังกัด กปภ. สาขา ในสังกัด กปภ.ข.๓ ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกวิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แล้วนั้น

            บัดนี้ กปภ.ข.๓ ได้ดำเนินการทดสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารตามไฟล์แนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน