กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๒) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๒)

30 มิถุนายน 2558


กปภ.ข.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๒)

          ตามที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ ได้มีประกาศ ฉบับลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ ๒ (รอบที่ ๒) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างโยธา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สังกัด กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๓ นั้น

          บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก หรือสามารถดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน