ประกาศแก้ไข การกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกโครงการประปาทันใจระยะ 2 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศแก้ไข การกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกโครงการประปาทันใจระยะ 2

17 เมษายน 2558


ประกาศแก้ไข การกำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือกโครงการประปาทันใจระยะ 2

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ขอแก้ไขกำหนดการสอบข้อเขียนในบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ จากวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เป็นวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558

ส่วนวันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือกเป็นไปตามประกาศฉบับเดิม

 
เลื่อนขึ้นข้างบน