กปภ.ข.๑๐ ร่วมกับ กปภ.สาขาชัยนาท ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๑๐ ร่วมกับ กปภ.สาขาชัยนาท ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

02 เมษายน 2558


กปภ.ข.๑๐ ร่วมกับ กปภ.สาขาชัยนาท ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          เมื่อวันที่ ๑ เมษายน  ๒๕๕๘ นายกิตติ  พุ่มศรีธร  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท  พร้อมพนักงานในสังกัด  และทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๑๐  ร่วมกันดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ หมู่ ๔ ตำบลหันคา  อำเภอหันคา  จังหวัดชัยนาท

          ในการนี้  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท ได้นำทีมงานออกพบปะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน โดยให้บริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านและนอกบ้านโดยไม่คิดค่าแรง อีกทั้งยังได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ พร้อมสอบถามความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของ กปภ.สาขาชัยนาท ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ นับเป็นส่วนสำคัญของค่านิยม "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน " อีกด้วย

 
เลื่อนขึ้นข้างบน