รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

16 สิงหาคม 2556


รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีุคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนด เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

รายละเอียดตาม เอกสารแนบ

สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://pwa.thaijobjob.com/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : 0-2551-8907

หมายเหตุ :
1. ตำแหน่ง ที่ประกาศรับสมัครฯ เป็นตำแหน่งที่ไม่เหลือผู้ขึ้นบัญชีแล้ว  มีบางตำแหน่งเหลือผู้ขึ้นบัญชีเพียง 1 คน ซึ่งจะไม่มีการตัดบัญชีเดิมทิ้งแต่อย่างใด
2. วันที่สอบข้อเขียน ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศ  ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 13 ก.ย. 2556

 
เลื่อนขึ้นข้างบน