การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.

07 สิงหาคม 2556


การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.

    การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.  ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ๓ และตำแหน่งช่างเครื่องกล ๓  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน