รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) PWA Call Center 1662 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) PWA Call Center 1662

01 สิงหาคม 2556


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) PWA Call Center 1662

           ตามประกาศ กปภ.วันที่ 26 มีนาคม 2556 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ในโครงการ PWA Call Center 1662 นั้น บัดนี้ได้กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 
เลื่อนขึ้นข้างบน