ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกร 4 (แหล่งน้ำ)

04 กรกฎาคม 2556


ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกขึ้นบัญชีรอบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกร 4 (แหล่งน้ำ)

    ตามประกาศ กปภ. ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานและขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร 4 (แหล่งน้ำ) บัดนี้ได้สอบคัดเลือกแล้วเสร็จ จึงขอประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ รายละเอียดดังไฟล์แนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน