กปภ.ข.๒ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีฯ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๒ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีฯ

25 กันยายน 2555


กปภ.ข.๒ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีฯ

กปภ.ข.๒ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกได้เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. ในตำแหน่งช่างไฟฟฟ้า ๓  ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ๓ และพนักงานพัสดุ ๓ ตามเอกสารแนบ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน