กปภ.ข.5 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.5 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงาน

22 สิงหาคม 2555


กปภ.ข.5 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงาน

กปภ.ข.5 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรอการบรรจุ และแต่งตั้งเป็นพนักงาน

 

Download เอกสาร ที่นี่  http://110.77.148.66/newsimages/news/22-8-55.pdf

 
เลื่อนขึ้นข้างบน