ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาเกาะสมุยมีความจำเป็นต้องหยุดการสูบ -จ่ายน้ำประปา เพื่อทำการตัดประสานและย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำขนาด ๕๐๐ มม.ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ส่งผลให้บริเวณ ต.มะเร็ตและต.บ่อผุดน้ำประปาไหลอ่อน ในวันอังคารที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๒๐.๐๐น.

กปภ.สาขาเกาะสมุยมีความจำเป็นต้องหยุดการสูบ -จ่ายน้ำประปา เพื่อทำการตัดประสานและย้ายแนวท่อเมนจ่ายน้ำขนาด ๕๐๐ มม.ออกจากพื้นที่ก่อสร้าง ส่งผลให้บริเวณ ต.มะเร็ตและต.บ่อผุดน้ำประปาไหลอ่อน ในวันอังคารที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๒๐.๐๐น.

22 พฤศจิกายน 2554

กปภ.สาขาเกาะสมุย ต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเพื่อติดตั้งประตูน้ำกันกลับและมาตรวัดน้ำเพิ่มเติมที่ปลายแหลม ในวันที่ ๒๐ ก.ค.๕๔ ส่งผลให้พื้นที่บริเวณปลายแหลมและเชิงมนน้ำประปาไม่ไหล ในเวลา ๑๒.๐๐-๒๐.๐๐ น.

กปภ.สาขาเกาะสมุย ต้องหยุดจ่ายน้ำประปาเพื่อติดตั้งประตูน้ำกันกลับและมาตรวัดน้ำเพิ่มเติมที่ปลายแหลม ในวันที่ ๒๐ ก.ค.๕๔ ส่งผลให้พื้นที่บริเวณปลายแหลมและเชิงมนน้ำประปาไม่ไหล ในเวลา ๑๒.๐๐-๒๐.๐๐ น.

20 กรกฎาคม 2554

เลื่อนขึ้นข้างบน