ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาปราณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC dia ขนาด 100 มม. โครงการวางท่อเมนขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ  นางนภัสวรรณ เวอร์เบิร์ท บริเวณ หมู่ที่ 1_9/04/2564

กปภ.สาขาปราณบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC dia ขนาด 100 มม. โครงการวางท่อเมนขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ นางนภัสวรรณ เวอร์เบิร์ท บริเวณ หมู่ที่ 1_9/04/2564

16 เมษายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน