ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาปากท่อ ประกาศขอประกาศลดแรงดันน้ำประปา เนื่องจากท่อส่งน้ำเส้นสถานีผลิตน้ำไพรสะเดา ไปสถานีจ่ายน้ำเขาย้อยแตก ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่ อ.เขาย้อยได้_18/09/64

กปภ.สาขาปากท่อ ประกาศขอประกาศลดแรงดันน้ำประปา เนื่องจากท่อส่งน้ำเส้นสถานีผลิตน้ำไพรสะเดา ไปสถานีจ่ายน้ำเขาย้อยแตก ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่ อ.เขาย้อยได้_18/09/64

18 กันยายน 2564

เลื่อนขึ้นข้างบน