ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 - 15.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด100 มม. บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร 2 ซอยที่ 30 ตำบลวัดไทร อำภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์_04/07/65

กปภ.สาขานครสวรรค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 - 15.00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด100 มม. บริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร 2 ซอยที่ 30 ตำบลวัดไทร อำภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์_04/07/65

04 กรกฎาคม 2565

กปภ.สาขาบ้านหมอ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. - 15:00 น. เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปา เพื่อหาสาเหตุน้ำไหลอ่อน ที่เกิดจากการแตกรั่วภายในเส้นท่อจ่ายน้ำประปา ของ กปภ.สาขาบ้านหมอ_04/07/65

กปภ.สาขาบ้านหมอ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. - 15:00 น. เพื่อดำเนินการตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปา เพื่อหาสาเหตุน้ำไหลอ่อน ที่เกิดจากการแตกรั่วภายในเส้นท่อจ่ายน้ำประปา ของ กปภ.สาขาบ้านหมอ_04/07/65

04 กรกฎาคม 2565

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.40 น. เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้ากองพิสูจน์หลักฐาน ถ.กัลปพฤษ์ ต. ในเมือง อ.เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น(จำนวน 3 จุด)_04/07/65

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.40 น. เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณหน้ากองพิสูจน์หลักฐาน ถ.กัลปพฤษ์ ต. ในเมือง อ.เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น(จำนวน 3 จุด)_04/07/65

04 กรกฎาคม 2565

เลื่อนขึ้นข้างบน