ข่าวหยุดจ่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวในวันจันทร์ที่15 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. - 13:00 น.  เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ หน้าโครงการบ้านบุรี ม.5 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี_15/07/2562

กปภ.สาขาราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวในวันจันทร์ที่15 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. - 13:00 น. เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ หน้าโครงการบ้านบุรี ม.5 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี_15/07/2562

15 กรกฎาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน