กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ณไก่ต้มน้ำปลา หมู่ที่ 5 ต.วันยาว_6/8/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ณไก่ต้มน้ำปลา หมู่ที่ 5 ต.วันยาว_6/8/2565


กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ณไก่ต้มน้ำปลา หมู่ที่ 5 ต.วันยาว_6/8/2565

กปภ.สาขาขลุง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ณไก่ต้มน้ำปลา หมู่ที่ 5 ต.วันยาว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

- หมู่ที่ 5 ตำบลวันยาว อำเภอขลุง
- หมู่ที่ 1 , หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 07/08/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน