กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด มม. บริเวณหลังตลาดนัดเอกสินชล ตำบลหนองเสม็ด_6/8/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด มม. บริเวณหลังตลาดนัดเอกสินชล ตำบลหนองเสม็ด_6/8/2565


กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด มม. บริเวณหลังตลาดนัดเอกสินชล ตำบลหนองเสม็ด_6/8/2565

กปภ.สาขาตราด ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด มม. บริเวณหลังตลาดนัดเอกสินชล ตำบลหนองเสม็ด

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

ถ.ตราดแหลมศอก ได้แก่
ต.หนองเสม็ด
ต.หนองคันทรง
ต.ห้วงน้ำขาว
ต.อ่าวใหญ่
อ. แหลมงอบ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ :

 
เลื่อนขึ้นข้างบน