กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบางวัว_6/8/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบางวัว_6/8/2565


กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบางวัว_6/8/2565

กปภ.สาขาบางปะกง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณสถานีผลิตจ่ายน้ำบางวัว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บางวัว , ต.หอมศีล , ต.พิมพา , ต.บางเกลือ , ต.บางสมัคร , ต.ท่าสะอ้าน , มอเตอร์เวย์ ,

ต.แสนภูดาษ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.20 น. ของวันที่ 06/08/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน