กปภ.สาขายะหา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำแรงดันต่ำขัดข้อง บริเวณ สถานีผลิตน้ำรามัน_06/08/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขายะหา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำแรงดันต่ำขัดข้อง บริเวณ สถานีผลิตน้ำรามัน_06/08/2565


กปภ.สาขายะหา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำแรงดันต่ำขัดข้อง บริเวณ สถานีผลิตน้ำรามัน_06/08/2565

กปภ.สาขายะหา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากเครื่องสูบน้ำแรงดันต่ำขัดข้อง บริเวณ สถานีผลิตน้ำรามัน

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.รามัน (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 6/8/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน