กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดจ่ายน้ำชัั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ถนนศรีจันทร์ 39 อ.เมือง จ.ขอนแก่น (จำนวน2จุด)_06/08/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดจ่ายน้ำชัั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ถนนศรีจันทร์ 39 อ.เมือง จ.ขอนแก่น (จำนวน2จุด)_06/08/2565


กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดจ่ายน้ำชัั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ถนนศรีจันทร์ 39 อ.เมือง จ.ขอนแก่น (จำนวน2จุด)_06/08/2565

1.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดจ่ายน้ำชัั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ถนนศรีจันทร์ 39 อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยศรีจันทร์ 39 อ.เมือง จ.ขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระะบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ 

----------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณโรงไฟฟ้าบ้านหนองไฮ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยศรีจันทร์ 39 , บ้านหนองไฮ ต.บ้านเป็ด อ.เมือง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 06/08/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน