กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยชยางกูร 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง_06/08/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยชยางกูร 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง_06/08/2565


กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยชยางกูร 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง_06/08/2565

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม. บริเวณซอยชยางกูร 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง

จ.อุบลราชธานี้ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ซอยชยางกูร 2 ทั้งหมด  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 13.45 น. ของวันที่ 06/08/2565 รอน้ำเต็มระบบ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน