กปภ.สาขา รังสิต ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 2 จุด _06/08/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขา รังสิต ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 2 จุด _06/08/2565


กปภ.สาขา รังสิต ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว  จำนวน 2 จุด _06/08/2565

1.กปภ.สาขา รังสิต ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. (เนื่องจากงานก่อสร้างถนน) บริเวณภายใน

ซ.รังสิต - นครนายก 41 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ภายในซ.รังสิต - นครนายก 41 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.50  น. ของวันที่ 06/08/2565  รอน้ำเต็มระบบ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขา รังสิต ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณระหว่างซอยร่วมสุข5/22 กับ ร่วมสุข 5/24 ต.บ้านใหม่

อ.เมืองปทุมธานี  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ซอยร่วมสุข 5 ฝั่งซอยคู่ และ ซอยร่วมสุข 7 ต.บ้านใหม่ อ.เมืองปทุมธานี

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 16.30 น. ของวันที่ 06/08/2565  รอน้ำเต็มระบบ 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน