กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าเซเว่นเยื้องโรงเรียนปากช่อง_06/08/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าเซเว่นเยื้องโรงเรียนปากช่อง_06/08/2565


กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าเซเว่นเยื้องโรงเรียนปากช่อง_06/08/2565

กปภ.สาขาปากช่อง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณหน้าเซเว่นเยื้องโรงเรียนปากช่อง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ โรงเรียนปากช่อง , อบต.หนองสาหร่าย ,ชุมชุนเลียบถนน.นิคม-ลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีม

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 16.00 น. ของวันที่ 6/8/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน