กปภ.สาขา เชียงใหม่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 3 จุด 06/08/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขา เชียงใหม่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 3 จุด 06/08/2565


กปภ.สาขา เชียงใหม่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว  จำนวน 3 จุด 06/08/2565

1.กปภ.สาขา เชียงใหม่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ บท.124/90 ม.7 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  มบ.สุรพลนิเวศน์ เทศบาลหนองป่าครั่ง บ้านบวกครกน้อย

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 14.00 น. ของวันที่ 06/08/2565 

---------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขา เชียงใหม่ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 mมม.บริเวณ ข้างการไฟฟ้าสันป่าตอง ถ.อ้อมอำเภอ

ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  สนง.เทศบาลสันป่าตอง ,  กฟภ.สันป่าตอง , สภ.สันป่าตอง

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 17.30 น. ของวันที่ 06/08/2565  (รอน้ำเต็มระบบ)

---------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าร้านแว่นท็อปเจริญ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-มบ.ปทุมนิเวศน์ ซ.1-7 ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด

-ถ.ราษฎร์อุทิศ ธ.กรุงเทพ

-มบ.ป่าคาเหนือ ธ.เพื่อการเกษตร

-มบ.ป่าคาใต้ มบ.สันอุ้ม

-มบ.เวียงดอย มบ.สัวนริมธาร

-มบ.ป่าไผ่ศรีโขง มบ.โพธ์ทอง

-มบ.ไทลือ ปั้มน้ำมันบางจาก

-รพ.ดอยสะเก็ด 

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00น. ของวันที่ 6/8/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน