กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. _05/08/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. _05/08/65


กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. _05/08/65

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ หน้าหมู่บ้านลีลาวดี รีสอร์ท ต.ตาดเดี่ยว อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  วัดตลิ่งชัน หมู่บ้าน เจริญวิวล์ตาลเดี่ยว ตลาดตาลทอง ชมจันทร์ ศศิธร 20-24 ไอลดา 

 ต.ตาดเดี่ยว อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 05/08/65

 
เลื่อนขึ้นข้างบน