กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. _05/08/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาตะพานหิน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. _05/08/65


กปภ.สาขาตะพานหิน  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. _05/08/65

กปภ.สาขาตะพานหิน  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม.

บริเวณ ซอย 7 เขาทราย ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 05/08/65

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน