กปภ.สาขาาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าโรงกรองน้ำ กปภ.สาขาหนองแค_06/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าโรงกรองน้ำ กปภ.สาขาหนองแค_06/07/2565


กปภ.สาขาาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าโรงกรองน้ำ กปภ.สาขาหนองแค_06/07/2565

กปภ.สาขาาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด 300 มม. บริเวณ หน้าโรงกรองน้ำ กปภ.สาขาหนองแค

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.คชสิทธิ์ , ต.หนองปลิง , ต.โพสาวหาญ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 6/7/65 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน