กปภ.สาขา น้ำพอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.00 น. _07/06/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขา น้ำพอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.00 น. _07/06/2565


กปภ.สาขา น้ำพอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.00 น. _07/06/2565

กปภ.สาขา น้ำพอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.00 น. 

เนื่องจากดำเนินการตัดประสานท่อเมนขนาด 200 มม. 2 จุด

จุดที่ 1 บริเวณด่านตาชั่งน้ำพอง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง

จุดที่ 2 ทางเข้าบ้านคำบง ต.สะอาด อ.น้ำพอง

 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.เขาสวนกวาง (ทั้งหมด) จ.ขอนแก่น

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 - 16.00 น. 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน