กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.00 - 04.00 น._06/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.00 - 04.00 น._06/07/2565


กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.00 - 04.00 น._06/07/2565

กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.00 - 04.00 น.

เพื่อดำเนินการทำ STEP TEST DMA 2. หาพื้นที่ ที่มีท่อแตกรั่ว

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

-ถนนยันตรกิจโกศล มุ่งหน้าสถานีรถไฟ (ฝั่งขวา)

-บ้านม่อนป่าก๋อย -บ้านแพะหนองบ่อ -บ้านเด่นชุมพล

-บ้านหนองน้ำเค็ม -บ้านปากพวก -บ้านแพะโรงสูบ -บ้านน้ำโค้ง

จะดำเนินการในวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.00 - 04.00 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน