กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 5 จุด _06/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว จำนวน 5 จุด _06/07/65


กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  จำนวน 5 จุด _06/07/65

1.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม.บริเวณ ภายในซอย19 หมู่บ้านไทย ต.ศิลา อ.เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านไทย(ฝั่ง ทิศตะวันตะวันตก) ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 06/07/65

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PB ขนาด 50 มม.บริเวณภายในซอย19 หมู่บ้านไทย ต.ศิลา อ.เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  หมู่บ้านไทย(ฝั่ง ทิศตะวันตะวันตก) ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.45น. ของวันที่ 06/07/65 รอน้ำเต็มระบบ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

3.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  HDPE ขนาด 315 มม.บริเวณก่อนถึง บ.อายิโนะโมะโต๊ะ ถ.เลี่ยงเมือง ต.พระลับ

อ.เมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  บ้านเลอนีโอ , บ้านโคกน้อยหนองแสง ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 06/07/65

---------------------------------------------------------------------------------------

4.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในคืนวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23.00-02.00 น.

เพื่อดำเนินการทำการปิดประตูน้ำในระหว่างปฏิบัติการทำให้น้ำไม่ไหลชั่วคราว จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้

ถนนมิตรภาพฝั่งบ้านโนนม่วง หมู่บ้านศิริพร3 หมู่บ้านราชาซิตี้ หมู่บ้านสายฝน โลตัสโนนม่วง Hotel Khonkaen ซ.มิตรสัมพันธ์

ซอยพิมานธานี ซ.1บ้านโนนม่วงถนน โนนม่วง-โนนเรือง ถนนกลางบ้านโนนม่วง ม.พิมานธานีโนนม่วง โรงเรียนป้านโนนม่วงโนนม่วงรีสอร์ท บจก.เตอะเฮอริเทจกรุ๊ป

ดอกแก้รีสร์ท วัดมางศรี หมู่ข้านทอรัง ม.ม่วงงาม ซ.เกษตรพัฒนา ซ.เทวา โนนม่วง ซ.1,2 Author.

ช.โรงสี ซ.ทองเหลือง ซ.บ้านเพลิน ซ.พร้อมมิตร 1,2,3,4,5,6, 7,8,9 ซ.ร่วมใจ ซ.ร่งอรุณ

ซ.วิถีรุ่งเรือง ซ.ศรีมงคล ซ.สนน้อย รวมใจ1 ซ.สมจิตใจ ซ.สมานมิตรพัฒนา ซ.หนองจาน

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ในคืนวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 23.00-02.00 น.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.กปภ.สาขาขอนแก่น ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว   เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 100 มม.บริเวณชุมชนหลังศูนย์พัฒนาที่ดิน ต.ศิลาอ.เมือง อ.เมือง

จ.ขอนแก่น จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่

- บ้านพักศาลตุลาการ
- ชุมชนหลังศูนย์พัฒนาที่ดิน ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 06/07/65

 
เลื่อนขึ้นข้างบน