กปภ.สาขาพิษณุโลก เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง _07/07/65 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาพิษณุโลก เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง _07/07/65


กปภ.สาขาพิษณุโลก เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง _07/07/65

กปภ.สาขาพิษณุโลก เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง

บริเวณภายในโรงกรองน้ำประปาเนินมะปราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลาประมาณ 13.00 - 14.00 น.

 
เลื่อนขึ้นข้างบน