กปภ.สาขาหนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น._7/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาหนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น._7/7/2565


กปภ.สาขาหนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น._7/7/2565

กปภ.สาขาหนองเรือ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนวางใหม่เข้ากับท่อเมนเดิม บริเวณหน้าสถานีจ่ายน้ำบ้นกง ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ กปภ.สาขาหนองเรือ (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น. ของวันที่ 8/7/2565 : เนื่องจากฝนตกและหน้างานมีดินสไลด์

 
เลื่อนขึ้นข้างบน