กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ (ทั้งหมด 2 จุด)_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ (ทั้งหมด 2 จุด)_6/7/2565


กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ (ทั้งหมด 2 จุด)_6/7/2565

1. กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ขนาด มม. บริเวณตรงข้ามร้านอาหารซีเบส ถนนแหลมสนอ่อน ต.บ่อยาง อ.เมือง

จ.สงขลา  จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- ถนนแหลมสนอ่อนทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ท่าแพขนานยนต์ ไปจนถึง สวนสองทะเล
- ท่าแพขนานยนต์ , ร้านอาหารซีเบส
- กรมจัดหางาน , ศูนย์ออกหนังสือ , ศูนย์วัฒนธรรม

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 6/7/2565

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาสงขลา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณ ปากซอยสงขลา-นาทวี ซอย 24 ม.5 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง

จ.สงขลา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนสงขลา-นาทวี , ต.เกาะแต้ว (ทั้งหมด) , ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 06/07/65

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน