กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณ DMA02 และ DMA03_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณ DMA02 และ DMA03_6/7/2565


กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณ DMA02 และ DMA03_6/7/2565

กปภ.สาขาลำพูน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการทำระบบ Step Test บริเวณ DMA02 และ DMA03 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน จากการดำเนินการ

ดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนลำพูน-ป่าซาง ตั้งแต่หน้าแขวงการทาง ไปจนถึง แยกท่าจักร ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะ

ไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 6/7/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน