กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ (ทั้งหมด 3 จุด)_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ (ทั้งหมด 3 จุด)_6/7/2565


กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ (ทั้งหมด 3 จุด)_6/7/2565

1. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณบ้านหนองสะเต็ง จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนองสะเต็ง , หนองเต่า , หนองอีทุม , สระภู , ขนวน และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 6/7/2565

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ GS ขนาด 100 มม. บริเวณหมู่บ้านโนนทรายทอง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ หมู่บ้านโนนทรายทอง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 6/7/2565

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าปากซอยโชติพันธ์10

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนโชติพันธ์ ซอย1 - 16 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 6/7/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน