กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 2 จุด)_7/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 2 จุด)_7/7/2565


กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว (ทั้งหมด 2 จุด)_7/7/2565

1. กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

เพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ และประตูน้ำควบคุมแรงดัน (PRV) บริเวณโรงกรองน้ำราษฎร์อำนวย

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ , สนามบินน่าน, มทร.ล้านนาน่าน
- โรงพยาบาลน่าน,บ้านสถารศ, บ้านพระเกิด, บ้านพระเนตร, บ้านคั้งถี่
- บ้านเมืองเล็น, บ้านประตูปล่อง, บ้านมหาโพธิ์
- บ้านเชียงแข็ง, บ้านน้ำล้อม, บ้านหัวเวียงเหนือ
- บ้านบุปผาราม , บ้านน้ำต้วน

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 7/7/2565

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาน่าน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่7 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ

บริเวณโฉนดที่ดินเลขที่ 15304 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สามแยกโรงแรมเอื้องคำ ไปจนถึง

ปลายท่อบ้านฟ้าใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 7/7/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน