กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าปากซอยโชติพันธ์10_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าปากซอยโชติพันธ์10_6/7/2565


กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าปากซอยโชติพันธ์10_6/7/2565

กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการติดตั้งประตูน้ำ ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าปากซอยโชติพันธ์10

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนโชติพันธ์ ซอย1 - 16 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. ของวันที่ 6/7/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน