กปภ.สาขาสตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณก่อนถึงโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ_6/7/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาสตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณก่อนถึงโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ_6/7/2565


กปภ.สาขาสตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณก่อนถึงโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ_6/7/2565


กปภ.สาขาสตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณก่อนถึงโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ทุ่งนุ้ย , ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 6/7/2565

 
เลื่อนขึ้นข้างบน