/กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ม.6 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ _05/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

/กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ม.6 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ _05/07/2565


/กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ม.6 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ _05/07/2565

กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 100 มม.บริเวณ ม.6 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลา 22.00 น. ของวันที่ 05/07/2565 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน