กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณข้าง รร.บำเหน็จณรงค์ ทางไปอำเภอจัตุรัส อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ_05/07/2565 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณข้าง รร.บำเหน็จณรงค์ ทางไปอำเภอจัตุรัส อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ_05/07/2565


กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณข้าง รร.บำเหน็จณรงค์ ทางไปอำเภอจัตุรัส อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ_05/07/2565

กปภ.สาขาบำเหน็จณรงค์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณข้าง รร.บำเหน็จณรงค์ ทางไปอำเภอจัตุรัส อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ.ชวน , บ.หินตั้ง , บ.กุดแคน , บ.หนองอีหล่อ , บ.วังกะอาม , บ.ใหม่นาดี , บ.ทุ่งเสมียนตรา ,

บ.โนนคร้อ , บ.โนนฝาย , บ.ร้านหญ้า , บ.ห้วย , บ.หนองโดน , บ.กุดตะเคียน , บ.ยางเครือ , บ.งิ้ว , บ.ขาม , บ.โนนตะโก , ต.หนองโดน

,ต.บ้านขาม จนตลอดสาย อำเภอจัตุรัส  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.25  น. ของวันที่ 05/07/2565 (รอน้ำเต็มระบบ)

 
เลื่อนขึ้นข้างบน